Olennainen piirre ovat toistuvat pakkoajatukset tai pakkotoiminnot. Pakkoajatukset ovat ajatuksia, mielikuvia tai yllykkeitä, jotka yhä uudelleen palaavat henkilön mieleen kaavamaisina. Ne ovat melkein poikkeuksetta ahdistavia, ja henkilö yrittää usein menestyksettä vastustaa niitä. Hän kuitenkin tunnistaa ne omiksi ajatuksikseen, vaikka ne ovat vastentahtoisia ja usein vastenmielisiä.

Pakkotoiminnot ja -teot ovat kaavamaisia käyttäytymistapoja, joita henkilö toistaa yhä uudelleen. Ne eivät ole luonnostaan miellyttäviä, eivätkä ne johda luonnostaan hyödyllisten tehtävien täyttämiseen. Niiden tarkoituksena on estää jokin henkilön pelkäämä vahingollinen tapahtuma, joka henkilön mielestä voisi uhata häntä tai jonka hän voisi aiheuttaa, mutta joka todellisuudessa on epätodennäköinen. Tavallisesti henkilö tunnistaa tämän käyttäytymisen tarkoituksettomaksi tai tehottomaksi ja tekee toistuvia yrityksiä vastustaa sitä. Ahdistusta esiintyy melkein poikkeuksetta. Jos henkilö vastustaa pakkotoimintoja, ahdistus pahenee.

http://www.ahjos.net/luokitus/F40.htm