364412.jpg

Onko ihanneminäsi ja todellisen minäsi välillä kuilu?
Minäero-teorian mukaan itsetunto riippuu ennen muuta henkilön ihanneminän (millainen haluaisi olla) ja todellisen minäkäsityksen (millainen uskoo olevansa) välisen eron suuruudesta. William James kiteytti itsetunnon kaavan seuraavasti: itsetunto = onnistuminen / tavoitteet. Huono itsetunto ei siis aiheudu vain itseen liitetyistä kielteisistä määreistä, vaan minäkäsityksen ja ihanteiden välisestä kuilusta, jota on mahdollista kaventaa siirtämällä kumpaa tahansa reunaa.

Itsetuntoon vaikuttavat myös niin kutsutut mahdolliset minät, eli käsitykset siitä, millaisiksi saatamme tulla. Nämä kuvat voivat olla myönteisiä, esimerkiksi tärkeän tavoitteen saavuttaminen tulevaisuudessa, tai kielteisiä, esimerkiksi pelko työttömäksi joutumisesta.

Elämä ei aina ole pettymyksetöntä. Heikoimmallakin hetkellä pitäisi asettua itsensä puolelle...

Suomen Mielenterveysseura

                                            *          *          *

Kipupäivä taas. Aika matalaksi vetää säryt välillä mielen. Ei tule kävelemisestä oikein mitään. Selannut nettiä. Etsinyt tsemppihenkeä jos jonkinlaisista sivustoista. Sanat ja lauseet kolisevat tyhjyyttään. En kovasti suosi terveysguruja enkä elämäntapaoppaita vaikka kaikenmoisia linkkejä harrastuksekseni keräilenkin. Hyvä musiikki menee paremmin perille ja tuo monasti isoimman lohdun.

Näillä sävelin tänään ;-)