Mikä kaksisuuntainen mielialahäiriö on?

Kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä eli bipoläärihäiriöllä tarkoitetaan psykiatrista sairautta, jota aikaisemmin kutsuttiin maanis-debressiivisyydeksi. Sairautta luonnehtii taipumus kokea toistuvia debressiivisiä, maanisia tai hypomaanisia sairausjaksoja, joiden välillä henkilö voi olla täysin terve tai kärsiä vain lievistä oireista.

Sairaudesta erotetaan kaksi muotoa, tyyppi I ja tyyppi II. Tyyppi I:n kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä esiintyy sekä masennusjaksoja että varsinaisia manioita, tyyppi II:ssa taas ei koskaan varsinaista maniaa, vaan ainoastaan lievempiä hypomaanisia jaksoja.

Tarkkaa tietoa sairauden yleisyydestä Suomessa ei tällä hetkellä ole. Useimmissa maissa tyyppi I:n häiriöön sairastuu elinaikanaan n. 0,6-1,2 prosenttia väestöstä. Tyyppi II:n esiintyvyys tunnetaan huonommin, mutta se lienee samaa suuruusluokkaa. Tavallisimmin sairaus puhkeaa 15-30 vuotiaana. Taipumus sairauteen on voimakkaasti perinnöllinen, ja sairaus esiintyy usein suvuttain.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri