Elitismi on uskomus tai asenne, johon sisältyy ns. elitti eli tietty ryhmä ihmisiä, joiden kyvyt, lahjakkuudet tai muut ominaisuudet asettavat heidät muiden ihmisten yläpuolelle ja jonkun tietyn alan huipulle. Elitismin mukaan näiden ihmisten mielipiteet ovat muita arvokkaampia ja tärkeämpiä ohjenuoria sosiaalisessa kanssakäymisessä tai vaikka valtion johtamisessa. Elitismi voi liittyä myös enemmän ylimieliseen näkemykseen, että vauraus, sosiaalinen asema tms. oikeuttaa parempaan kohteluun. Sosiaalipoliittisessa mielessä elitismi näkee eliitin massasta eroteltuna joukkona ihmisiä, joilla on korkea valta-asema, tai muu etuoikeus ryhmässä.

Elitismi voi liittyä myös tapauksiin, joissa ryhmä henkilöitä itse omaksuu etuoikeuksia muiden kustannuksella perustuen omiin kykyihin tai saavutuksiin. Tämä elitismin muoto käsitetäänkin usein diskriminaatioksi.

Toisinaan, mutta kuitenkin harvemmin, elitismi liittyy tapauksiin, joissa eliitti määräytyy, kun ryhmälle ihmisiä annetaan erityisoikeuksia ja -vastuita kaikkia hyödyttävän lopputuloksen toivossa.

Http://www.fi.wikipedia.org/wiki/Elitismi