Elämän mielekkäänä kokemista edistää, kun näkee elämällään olevan tarkoituksen ja toiminnallaan saa aikaan tuloksia. Tulosten ei tarvitse olla suuria vaan tärkeää on voida kokea omat tekonsa oikeina ja hyväksyttävinä. Ihminen tarvitsee myös kiintymystä, rakkautta ja arvostusta, jolloin voi tuntea olevansa tärkeä ja merkityksellinen. Myös ihmisen itsensä on voitava kokea kiintymystä, rakkautta ja yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Mielekäs ja kiinnostava tekeminen lisää myös elämän mielekkyyttä, ja nämä voivat liittyä niin työhön kuin vapaa-aikaan. Vaikka elämää ei liene mahdollista täysin hallita, jonkinlainen hallinnan tunne on tärkeä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Sen lisäksi, että elää tätä päivää, täytyy ihmisellä on myös unelmia, joita kohti pyrkiä.

 

Lehtori Merja Laitoniemi, Kymenlaakson ammattikork.

Nettineuvo.fi