...moniarvoisuus, erilaisten arvomaailmojen rinnakkaisuus, suvaitsevaisuus; filosofiassa käsitys, että on useita perusolioita, moneusoppi. Moniarvoisuuden merkityksessä sana voi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa on eri ihmisillä ja ryhmillä erilaisia arvomaailmoja, mutta tavallisimmin tarkoitetaan sellaisen tilanteen hyväksyvää ( yksilön tai yhteisön ) asennetta.

Pienehkö sivistyssanakirja